ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Keynote Speakers

Sorry no post found.

All Speakers

Miles Hilton-Barber

Μotivational speaker

Γιάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής Οικονομική της Υγείας, Διευθυντής Μεταπτυχιακού «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλίας Σούσης

Head of Domestic Market and YouTube, Google Greece, Cyprus & Malta

Θάνος Μυτιληναίος

Human Resources Director, DEMO S.A.

Μαριάννα Κωνσταντινίδη

General Manager, CSL BEHRING HELLAS

Αντώνης Σρόιτερ

Δημοσιογράφος