Νίκος Δέδες

Πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»

Ο Νίκος Δέδες είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», καθώς και ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας». Είναι επίσης Αντιπρόεδρος και πρώην Πρόεδρος της οργάνωσης European AIDS Treatment Group (EATG).

Συμμετέχει σε διάφορους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων ή Συντονιστικών Επιτροπών, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλινικών Δοκιμών για τον HIV (ΝΕΑΤ id), των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών Θεραπείας για τον HIV (EACS), της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στρατηγικού και Τεχνικού Σχεδιασμού για τον HIV/AIDS του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO HIV/AIDS STAC) και συμμετέχει τακτικά σε γνωμοδοτικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (UNAIDS).

Με το έργο του υποστηρίζει και διεκδικεί, ως ηθική επιταγή για μια ευημερούσα και δίκαιη κοινωνία, την καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές, ερευνητικά τεκμηριωμένες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόληψης.