Γιάννης Αρετάκης

Human Resources Business Partner, Novartis

Ο Γιάννης Αρετάκης έχει προϋπηρεσία σε μεγάλες εταιρίες στους κλάδους των Καταναλωτικών Προϊόντων, του Τουρισμού και της Φαρμακοβιομηχανίας. Εργάζεται για 10 και πλέον έτη στη φαρμακευτική εταιρία NOVARTIS HELLAS, όπου έχει αναλάβει διαφορετικούς ρόλους στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σήμερα κατέχει τον ρόλο του Human Resources Business Partner με ευθύνη για 3  επιχειρησιακές μονάδες  του ομίλου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συντονίσει προγράμματα Ανάπτυξης Εργαζομένων αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών εργαλείων στον οργανισμό. Επιπλέον, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην τοποθέτηση στελεχών σε ρόλους εντός του ομίλου, τοπικά και διεθνώς.

Διαθέτει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.