Δάφνη Καϊτελίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Η Δάφνη Καϊτελίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2011 είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η εμπειρία της αφορούν στους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Συμμετείχε σε περισσότερα από 60 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς πόρους και δημοσίευσε μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το ερευνητικό της έργο έχει εστιαστεί κυρίως στη μελέτη των εμποδίων που σχετίζονται με την πρόσβαση του πληθυσμού στο σύστημα υγείας, σε θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και τις υγειονομικές ανισότητες, την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας και τέλος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.