Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης

E.E.Φα.Μ.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Managing Director της εταιρείας MnMS, Marketing and Media Services. Έχει 16 χρόνια προϋπηρεσία σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις στους τομείς Marketing, Πωλήσεων και Επικοινωνίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Master Φαρμακευτικής και τελειόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (PMBA). Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Ευθύνης (C.R.I.) και παραμένει μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.). Ο Φιλίστωρ είναι επίσης Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.).

© 2017 Powered by Phocus & iSOL.gr