Σωτήρης Μπερσίμης

Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Δρ. Σωτήριος Μπερσίμης από το Δεκέμβριο του 2015 υπηρετεί στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης ιατρικών και λοιπών διεργασιών (έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών, κλινικές δοκιμές, επιτήρηση ασθενειών, κ.τ.λ.). Έχει συνεργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε Οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.