Κωνσταντίνος Γ. Παναγούλιας

Αντιπρόεδρος ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Ο Κωνσταντίνος Παναγούλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάζεται στον Όμιλο της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. από το 1988 και γνωρίζει την αγγλική και γερμανική γλώσσα.

Είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Αναπληρωτής Πρόεδρος του Σ.Φ.Ε.Ε. και συντονιστής των Επιτροπών Ανάπτυξης και Θεμάτων Νοσοκομείων. Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών.

Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. της EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs).