Θάνος Μυτιληναίος

Human Resources Director, DEMO S.A.

Ο Θάνος Μυτιληναίος κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Φαρμακοβιομηχανία DEMO. Είναι πτυχιούχος Οικονομικού με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε σε σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής στελέχωσης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συμμετείχε ενεργά στο έργο δημιουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, και στη συνέχεια εργάστηκε σε διάφορα έργα στελέχωσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης  ανθρώπινου δυναμικού ως σύμβουλος επιχειρήσεων.  Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Φαρμακοβιομηχανίας DEMO, διετέλεσε Διευθυντής Ανθρώπινου του ομίλου της Ευρωκλινικής Αθηνών.