Γιώργος Κλέτσας

Manager, Technology, Greece & Balkans, IQVIA

Ο Γιώργος Κλέτσας είναι επικεφαλής των τομέων Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Marketing της IQVIA Ελλάδος. Ασχολείται κυρίως με τις νέες τεχνολογίες και πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες του χώρου της υγείας να κατανοήσουν καλύτερα το επιχειρησιακό τους περιβάλλον και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με το κοινό τους.

Έχει φέρει εις πέρας πλήθος σχετικών έργων σε φαρμακευτικές, καταναλωτικές και άλλες εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος Οικονομικών, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και επαγγελματικές πιστοποιήσεις από πολλούς κορυφαίους οργανισμούς.