Γιάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής Οικονομική της Υγείας, Διευθυντής Μεταπτυχιακού «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γιάννης Υφαντόπουλος είναι Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Διετέλεσε Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας σε διαφορετικές Κυβερνήσεις και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλές Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές Συναντήσεις. Συμμετείχε ως Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W H O), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (European Commission), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.), και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D). Εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Στατιστική Υπηρεσία) (Eurostat) και δίδαξε σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης Ρωσίας και ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ, του Ευγενιδείου Νοσοκομείου, της Διυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα και μέλος της Ομάδας των «Σοφών» για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται 31 βιβλία και περισσότερα από 250 άρθρα που έχουν δημοσιευθεί από έγκυρους εκδοτικούς οίκους όπως οι Oxford University Press, και Springer και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρουμάνικα, Ρώσικα και Αζέρικα.