Βασίλης Πενταφράγκας

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων ELPEN

Ο Βασίλης Πενταφράγκας ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη διεύθυνση επιστημονικής ενημέρωσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας ELPEN και έχοντας θητεύσει σχεδόν σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, έχει σήμερα τη θέση του Υπευθύνου Εταιρικών Υποθέσεων του ομίλου.

Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΦ, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής και δαπανών.