2η ημέρα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – 2η ΗΜΕΡΑ


Στρογγυλό Τραπέζι 3: Τα επιχειρηματικά μοντέλα στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: 
Στρατηγική Ανάλυση και Κυρίαρχες τάσεις

Το τραπέζι ανοίγει την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου εισάγοντας την έννοια και τη βαρύτητα που έχουν οι Συνεργασίες εντός του κλάδου.

Θα παρατηρήσουμε πως εξελίσσονται τα mega trends των business models εσωτερικά των φαρμακευτικών εταιρειών σε μάκρο-επίπεδο μέσω π.χ. εξαγορών, συγχωνεύσεων (M&A), asset swap, μετακίνηση από το ένα ΤΑ/ Division σε ένα άλλο, outsourcing και πως αυτό οδηγεί, σε τοπικό επίπεδο, σε μία νέα συνθήκη μεταξύ ελληνικών και πολυεθνικών θυγατρικών, που μεταφράζεται σε εντατικοποίηση των συνεργασιών co-marketing, co-promotion κ.λπ.

Αναλυτικότερα, θα αναφερθούμε σε:

  • Mega trends όσον αφορά στρατηγικές ανάπτυξης, μεγέθη, σύνθεση των κατηγοριών που είναι ελκυστικές για τις φαρμακευτικές εταιρείες και πως αυτό έρχεται να επηρεάσει και να μεταμορφώσει την προσέγγιση της αγοράς
  • Τρόπους αναζήτησης ευκαιριών ανάπτυξης για τις εταιρείες, σύνθεσης του business case, διαπραγμάτευσης, σχεδιασμού του πλάνου δράσης και υλοποίησης των συμφωνιών
  • Ενέργειες, τρόπους και αντιλήψεις για business development από στελέχη εκτός φαρμακευτικής αγοράς.

 

Στρογγυλό Τραπέζι 4: Η ψηφιακή τεχνολογία ως μοχλός ανάπτυξης της Φαρμακοβιομηχανίας

Στο τραπέζι θα δώσουμε τη τελευταία εικόνα των τάσεων για digital εργαλεία και αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες και πως μέσα από την υιοθέτηση αυτών, ενισχύεται τόσο η διατμηματική και ενδοεταιρική συνεργασία όσο και το επίπεδο συνεργασίας μας με όλους εταίρους.

Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά σε:

  • Τρόπους με τους οποίους οι φαρμακευτικές εταιρείες εντάσσουν και αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ νωρίς, ακόμη και το στάδιο ανάπτυξης των θεραπειών προκειμένου να ενισχύσουν την κατανόηση της καθημερινότητας κάθε νόσου και να οδηγηθούν σε ενίσχυση συμμόρφωσης του ασθενή
  • Στη σημασία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο φάρμακο και απτά παραδείγματα εφαρμογών
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone