1η ημέρα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – 1η ΗΜΕΡΑ


Στρογγυλό Τραπέζι 1: Εμπιστοσύνη στη φαρμακοβιομηχανία: Αντιλήψεις, Προτεραιότητες και Δράσεις

Σε μια εποχή που οι θεμελιώδεις αξίες λειτουργίας των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων τίθενται υπό αμφισβήτηση, είναι σημαντικό να εξεταστεί εκ νέου πώς η φαρμακοβιομηχανία θα οικοδομήσει σχέσεις ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ με όλους τους εταίρους της.

Το πάνελ θα συντονίσει ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από:

 • Ασθενείς
 • Ε.Ο.Φ.
 • Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Ιατρός
 • Φαρμακοποιός
 • Επιστημονική Εταιρεία
 • Φαρμακευτική Εταιρεία
 • Οικονομολόγος Υγείας

 

Στόχος θα είναι να διερευνήσουμε το πως αντιλαμβάνονται οι παραπάνω εταίροι την έννοια της εμπιστοσύνης και πως θα περίμεναν να υλοποιείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

 

Στρογγυλό Τραπέζι 2: Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της φαρμακοβιομηχανίας ως παράγοντα ενίσχυσης του κλάδου

Οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι δίχως άλλο και εκείνοι που συνολικά συνθέτουν την εικόνα του χώρου.

 

Συνεπώς, η δική τους συμβολή είναι αδιαμφισβήτητη και η σημασία να αναλύσουμε και να εμβαθύνουμε στο επίπεδο των ικανοτήτων που πρέπει να έχουν ως στελέχη και αναπόσπαστο κομμάτι της φαρμακευτικής αγοράς, ώστε να χτίσουν το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης με τους stakeholders, εξαιρετικά σημαντική.

 

Στο τραπέζι θα αναπτυχθούν:

 1. Οι τάσεις σε επίπεδο δεξιοτήτων/ ικανοτήτων στην παγκόσμια αγορά, από άλλους χώρους, βιομηχανίες και το φάρμακο.
 2. Θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει το στελεχιακό δυναμικό της η ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
 3. Θα δοθεί το πλαίσιο των πλάνων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των φαρμακευτικών εταιρειών, πως αυτά σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οργάνωσης, δηλαδή:
 • Τι ταλέντα προσπαθούμε να χτίσουμε εσωτερικά
 • Ποια είναι τα σημεία που ορίζονται τώρα ως σημεία εξέλιξης/ βελτίωση για ένα στέλεχος
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone