Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται online είτε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ., είτε μέσω της διακεκριμένης κατηγορίας του newsletter, ακολουθώντας τις διαθέσιμες, απλές οδηγίες, έως

31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 5.00 μ.μ.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής για κάθε κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να λάβετε μέρος.

 

Ο πλήρης φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ., είτε μέσω της διακεκριμένης κατηγορίας του newsletter, είτε σε DC/DVD/USB (με συνημμένο αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής) στην παρακάτω διεύθυνση.

 

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μanagement

Τζαβέλα 42Β,

15451- Νέο Ψυχικό

Υπόψη κ. Αντωνίας Κούτση
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone