Κατηγορίες Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017

Ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες τάσεις της φαρμακευτικής αγοράς, ο θεσμός των Αριστείων έχει φέτος εμπλουτιστεί με δύο νέες κατηγορίες (Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας και Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας).

 

Αναλυτικότερα, οι διαγωνιστικές κατηγορίες στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017 έχουν ως εξής:

 

  • Καλύτερη Καμπάνια Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Προϊόντος
  • Καλύτερη Καµπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. / Αυτo-φροντίδας
  • Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας
  • Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone